Chrám sv. Barbory

Noc v katedrále

Chrám svaté Barbory, Kutná Hora,


Kutná Hora je, kromě Prahy, jediným městem, kde se každoročně konají koncerty festivalu Prague Proms. Zcela jistě si to zaslouží i díky ideálnímu místu, kde každý koncert, zejména při zapojení varhan a žesťů, vyzní velmi svátečně.

Obyvatelé a letní návštěvníci Kutné Hory si toho také náležitě považují, protože koncert v chrámu svaté Barbory, o kterém je tady řeč, je pravidelně vyprodán. Slavnostnímu prostředí odpovídá i dramaturgie, a tak program koncertu obsahuje často církevní a barokní hudbu.

Nejinak je tomu i v letošním ročníku, kdy publikum uslyší díla Bacha, Vejvanovského, Mozarta nebo Vivaldiho, psaná pro trubku a varhany nebo pro varhany samotné. Provedou je častí hosté Českého národního symfonického orchestru, vynikající trumpetisté Jiří Houdek a Marek Vajo a organista Aleš Bárta. Jsme přesvědčeni, že poslech jejich společného vystoupení, ve kterém se nástroje střídají nebo vzájemně doplňují, bude pro každého návštěvníka mimořádným zážitkem.

Galerie

Program

  • Airs de Triomphe, pro dvě trubky a varhany, Jean Philippe Rameau
  • Choral Prelude „Wachet aut, ruft uns die Stimme“, Johann Sebastian Bach
  • Sonáta G moll, Pavel Josef Vejvanovský
  • Koncert pro trubku Es dur, Vincenzo Bellini
  • Chorál, Johann Sebastian Bach
  • Koncert pro dvě trubky, Francesco Manfredini
  • Intráda a fuga C dur, Wolfgang Amadeus Mozart
  • Ave Maria, Franz Schubert
  • Koncert pro 2 trubky C dur, Antonio Vivaldi

 

Účinkující


Tento koncert je věnován kutnohorské rodačce, paní Věře Toužimské.

Věra Toužimská