Jiří Houdek

Jiří Houdek s hrou na trubku začínal pod vedením svého otce Mgr. Jiřího Houdka, je absolventem Konzervatoře v Praze. Studoval na pražské Akademii múzických umění, svoje vzdělání si doplnil na několika mistrovských interpretačních kurzech u nás i v zahraničí, pod vedením vynikajících pedagogů a interpretů.
V roce 1995, na jubilejním 30. ročníku mezinárodní rozhlasové soutěže „Concertino Praga“, získal nejen vynikající 1. místo mezi našimi mladými interprety, ale i 1. místo v mezinárodní soutěži. Sólisticky vystoupil s řadou našich orchestrů, např. s Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Českým národním symfonickým orchestrem aj.
Své umění, již jako velmi mladý, zaznamenal na CD (vyd. r. 1996), kde mimo koncertů J. N. Hummela a J. Haydna uvedl také se svým otcem Vivaldiho barokní dvojkoncert.
V roce 2014 byl přizván houslistkou Gabrielou Demeterovou k uvedení 2. Braniborského koncertu, jehož trubkový part patří mezi ty nejnáročnější. Od r. 1999 zastává post 1. trumpetisty Symfonického Orchestru Českého rozhlasu v Praze a od r. 2008 působí také jako 1. trumpetista orchestru Národního divadla v Praze. Je aktivním členem žesťového souboru Czech Brass